Kata2018-10-05T19:37:22+00:00

Shotokan Kata “Heian”